SAIL-RMD, Bolani Ores Mines, Keonjhar-758037(Odisha)
 
Teaching Facuty  
Sl.No. Name of the Teacher
1 Mr.Biswaranjan Acharya
2 Ms.Mahua Roy
3 Mr.Durga Ch. Moharana
4 Mr.Avinash Ranjan Gupta
5 Mr.Peeyush Ranjan Rai
6 Ms.Bijaylaxmi Panda
7 Mr.Simachal Panigrahi
8 Mr.Bhagaban Rout
9 Mr.Chakradhar Panda
10 Mr.Saroj Ku. Mishra
11 Ms.Jharana Swain
12 Mr.Rabi Narayan Mishra
13 Mr.Md.Imran Khan
14 Ms.Baishali Maji
15 Ms.Parul Verma
16 Ms.Soni Dash
17 Mr.Amarendra Das
18 Mr.Bikash Ranjan Pradhan
19 Mr.Preethi Ranjan Nanda
20 Mr.Bikram K. Satapathy
21 Ms.Sangita Banerjee
22 Mr.Manoj Kumar Swain
23 Mr.Satyabrata Katha
24 Mr.Bhaskar ku. Singh
25 Mr.Pradipta Ku.Dasmohapatra
26 Mr.Deepankar Panda
27 Ms.Madhusmita Das
28 Ms.Manisha Mohapatra
29 Mr.Ranjan Kumar Moharana
30 Ms.Sunita Patel
31 Ms.Nikitasha Singh
32 Ms.Puspanjali Rout
33 Ms.Sunaina Karmakar
34 Ms.Sulochana Naik
35 Ms.Shrabanti Das
36 Ms.Somya Pattnaik
37 Ms.Banashree Pradhan
38 Ms.Gayatri Mishra

 

Contact Us ↓
 

DAV Public School,
SAIL-RMD, Bolani Ores Mines,
Bolani, Keonjhar-758037(Odisha)
School No.15340, Aff.No.1530143
Telephone no.9776335580, 9778191897
Email: davbolani2009@gmail.com
Location Map ↓