DAV Public School, SAIL-RMD, Bolani

SAIL-RMD, Bolani Ores Mines, Keonjhar-758037(Odisha)

Teaching Facuty  
Sl.No. Name of the Teacher
1 Mr. Biswaranjan Acharya
2
Mr. Simachal Panigrahi
3 Mr. Bhaskar ku. Singh
4 Mr. Avinash Ranjan Gupta
5 Mr. Chakradhar Panda
6 Ms. Bijaylaxmi Panda
7 Mr. Peeyush Ranjan Rai
8 Mr. Saroj Ku. Mishra
9 Mr. Santosh Kumar Rout
10 Ms. Jharana Swain
11 Mr. Rabi Narayan Mishra
12 Mr. Deepak Kumar Samantaray
13 Mr. Md.Imran Khan
14 Mr. Pradipta Ku.Dasmohapatra
15 Ms. Parul Verma
16 Ms. Soni Dash
17 Mr. Amarendra Das
18 Mr. Preethi Ranjan Nanda
19 Mr. Bikram K. Satapathy
20 Ms. Sangita Banerjee
21 Mr. Manoj Kumar Swain
22 Mr. Deepankar Panda
23 Mr. Ranjan Kumar Moharana
24 Ms. Sunaina Karmakar
25 Mr. A. Rangababu
26
Mr. Santosh Kumar Mishra
27 Ms. Silpi Laha
28 Ms. Nikitasha Singh
29
Ms. Manisha Mohapatra
30
Ms. Puspanjali Rout
31 Ms. Shrabanti Das
32 Ms. Somya Pattnaik
33 Ms. Varsha Gupta
34 Ms. K.N. Sireesa
35 Mr. Gopal Krushna Nahak
36 Ms. Monalisha Parhi
37 Ms. Sobha Kumari Pun

 

 
 
Contact Us ↓
 

 

DAV Public School
SAIL-RMD, Bolani Ores Mines
Bolani, Keonjhar-758037(Odisha)
School No.15340, Aff.No.1530143
Telephone no.06767-260295
Email: davbolani2009@gmail.com

Like Us on:
     
Location Map ↓